O společnosti

Derma Plus s.r.o, IČ 280 78 616

zapsaná v Obchodním rejsříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15952

Řešení stížností

V každé ordinaci je k dispozici kniha pro evidenci stížností. Do ní je možno případnou stížnost zapsat. Zápis se provádí v pracovně sestry v její přítomnosti a v pracovní době ordinace. Stížnost je následně řešena. O jejím řešení je proveden zápis do knihy evidence stížností. O výsledku se může stěžovatel informovat za 30 kalendářních dnů od data podání stížnosti.