Otázky a odpovědi

Jak se objednat k vyšetření?

Záleží k jakému vyšetření se chcete objednat.

Telefonicky či osobně je možno se objednat k následujícím vyšetřením:

    endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku

    ultrazvukové vyšetření břicha (sonografie)

    konzultace v poradně

Osobně je nutno se objednat k endoskopickému vyšetření tlustého střeva (kolonoskopii). Toto vyšetření vyžaduje složitější přípravu a je nutné, abyste byli obeznámeni s detaily přípravy k vyšetření.

Jak probíhá vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku?

Vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku je rutinní diagnostické vyšetření. Jedinou přípravou je lačnění asi 6 hodin před výkonem. Výkon je možno provést buď po místním znecitlivění krku sprejem, u dráždivějších jedinců je možno aplikovat i uklidňující injekci. Přístroj je pak zaveden jemně ústy do jícnu a následně žaludkem do dvanácterníku. Výkon je nebolestivý, stejně tak je nebolestivý i event. odběr vzorků sliznice v případě nutnosti takového vyšetření. Trvání celého vyšetření je řádově několik minut.

Jak probíhá vyšetření tlustého střeva?

 Vyšetření tlustého střeva je rutinní diagnostické vyšetření. Vyžaduje složitější přípravu, aby výpovědní hodnota vyšetření byla maximální. S touto přípravou budete podrobně seznámeni při objednání se k vyšetření.  Příprava spočívá ve vypití vyprazdňovacího projímavého roztoku, který očistí tlusté střevo od stolice a umožní tak dobrou přehlelednost sliznice při vyšetření.

Výkon je možno provést bez jakékoliv premedikace. Spíše ale doporučujeme aplikaci mírně zklidňující injekce, která zmírní nepříjemné vjemy během vyšetření. 

Přístroj je pak zaveden konečníkem postupně celým tlustým střevem až na jeho konec, v některých případech až do koncové části střeva tenkého. Při vyšetření je možno odebrat vzorky podezřelých útvarů k následnému histologickému vyšetření. Takové útvary je rovněž možné celé odstranit v průběhu výkonu. Jak odběr vzorků, tak odstranění celých útvarů je nebolestivé.

Trvání výkonu je velmi variabilní, průměrně cca 20-25 minut.

Jaká je příprava k ultrazvukovému vyšetření břicha?

Jedinou přípravou k vyšetření je lačnění - v případě vyšetření v dopoledních hodinách nesnídat, v případě vyšetření v odpoledních hoinách neobědvat.

Jak se odstraňují polypy?

Polyp je označení pro nárůstek tkáně na sliznici, nejčastěji na sliznici tlustého střeva. Může mít různý tvar (na stopce nebo široce přisedlý ke sliznici) a různou velikost.

Obecným pravidlem je, že se polyp odstraní celý - jedná se o tzv. polypektomii. Následně je zachycen a odeslán k mikroskopickému vyšetření.

K odstranění polypu se používá speciální endoskopická smyčka, kterou se polyp zachytí (jako do lasa). Následuje oddělení polypu od okolní sliznice. Provádí se elektrickým proudem za použití speciální elektrochirurgické jednotky. Dochází tedy k odříznutí polypu a současně k ošetření místa po odstranění tkáně, aby nedocházelo ke krvácení.

Co je biopsie?

Pojem biopsie označuje odběr vzorku tkáně na histologické vyšetření. Odběr se provádí v průběhu endoskopického vyšetření speciálními klíšťkami, které vzorek bezbolestně odeberou. Histologické vyšetření (vyšetření tkáňového vzorku pod mikroskopem) umožňuje učinit důležité závěry a u některých onemocnění je nezbytnou podmínkou pro stanovení správné diagnózy.

Prevence kolorektálního karcinomu - jak postupovat?

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů i u žen. Pokud je včas diagnostikován, má dobrou prognózu trvalého vyléčení. Při preventivním vyšetření je možno odstranit i polypy (nárůstky na sliznici), které by do budoucna mohly být zdrojem nádorového bujení.

 

V současné době je doporučován následující postup:

- lidé s jakýmikoliv příznaky možného onemocnění střeva - krvácení z konečníku, bolesti břicha, obtíže se stolicí ... - by měli vyhledat lékaře (praktického, gastroenterologa ...)

- lidé, u jejichž blízkých příbuzných se vyskytl polyp nebo nádor střeva, by měli konzultovat gastroenterologa k domluvě o vhodnosti preventivního vyšetření

 

Preventivní program pro lidi bez příznaků a rodinné zátěže:

- ve věku 50-54let provádět test stolice na skryté krvácení - praktický lékař, gynekolog, gastroenterolog ...

- nad ve věku od 55 let je možnost volby:

    1. provést preventivní endoskopické vyšetření - to se pak opakuje za dalších 10 let

    2. provádět test na skryté krvácení ve stolici 1x za 2 roky a endoskopické vyšetření provést jen při detekci krve ve stolici

 

Kolonoskopické vyšetření (vyšetření tlustého střeva endoskopem) je vyšetření bezpečné a v naprosté většině případů s minimem nepříjemných vjemů pro vyšetřovaného. Přitom zisk z včas provedeného vyšetření je obrovský.

Vyhledávání