MUDr.Jan Hejcman

Specialista v oboru gastroenterologie a interní medicíny

 

Telefon:   +420 386 360 332

E-mail:     JanHejcman(@)dermaplus.cz

 

Kvalifikace:

    specializovaná způsobilost pro gastroenterologii

    specializovaná způsobilost pro vnitřní lékařství

    licence ČLK:

        esofagogastroduodenoskopie

        kolonoskopie a endoskopická polypektomie

        abdominální ultrasonografie

        umělá výživa a intenzivní metabolická péče

        vedoucí lékař a primář v oboru gastroenterologie

 

Praxe:

    Endoskopické centrum Oblastní nemocnice Kolín

    Interní klinika FN Motol - Praha

    Interní klinika ÚVN Střešovice - Praha

Stáže:

    Interní a chirurgické oddělení nemocnice Holstebro - Dánsko     

 

Odborná činnost:

    Grant Středočeského kraje pro screening céliakie u asymptomatické populace - hlavní řešitel

    odborné přednášky a publikace v odborných časopisech

    účast na klinických studiích v oboru

Vyhledávání