Endoskopická vyšetření

K vyšetření používáme špičkové přístroje firmy Fujifilm a Bowa. Při vyšetřeních vždy pečujeme o to, aby byla pro pacienta co nejkomfortnější. 

Nabízíme možnost použití CO2 při vyšetření.

Nabízíme premedikaci rajským plynem (Entonox).


Jak probíhá vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku?

Vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku je rutinní diagnostické vyšetření. Jedinou přípravou je lačnění asi 6 hodin před výkonem - je tedy vhodné po tuto dobu nejíst a nepít. Výkon je možno provést buď po místním znecitlivění krku sprejem, u dráždivějších jedinců nebo u lidí s obavami z vyšetření je možno aplikovat i uklidňující injekci. Přístroj je pak zaveden jemně ústy do jícnu a následně žaludkem do dvanácterníku. Výkon je nebolestivý, stejně tak je nebolestivý i event. odběr vzorků sliznice v případě nutnosti takového vyšetření. Trvání celého vyšetření je řádově několik minut.


Jak se odstraňují polypy?

Polyp je označení pro nárůstek tkáně na sliznici, nejčastěji na sliznici tlustého střeva. Může mít různý tvar (na stopce nebo široce přisedlý ke sliznici) a různou velikost.

Obecným pravidlem je, že se polyp odstraní celý - jedná se o tzv. polypektomii. Následně je zachycen a odeslán k mikroskopickému vyšetření.

K odstranění polypu se používá speciální endoskopická smyčka, kterou se polyp zachytí (jako do lasa). Následuje oddělení polypu od okolní sliznice. Provádí se elektrickým proudem za použití speciální elektrochirurgické jednotky. Dochází tedy k odříznutí polypu a současně k ošetření místa po odstranění tkáně, aby nedocházelo ke krvácení.


Chcete se objednat? Pak stiskněte tlačítko níže pro bližší informace.

Provádíme endoskopická vyšetření horní i dolní části zažívacího traktu: 


Esofagogastroduodenoskopie - vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku včetně možnosti léčebných zákroků

Koloskopie - endoskopické vyšetření celého tlustého střeva včetně léčebných zákroků (např. odstranění polypů, odběr vzorků tkáně k mikroskopickému hodnocení …)

Jsme Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditované centrum  pro prevenci nádorů tlustého střeva

Sigmoideoskopie a rektoskopie - částečná vyšetření tlustého střeva. kdy není třeba vyšetřovat střevo celé


Jak probíhá vyšetření tlustého střeva?

Vyšetření tlustého střeva je rutinní diagnostické vyšetření. Vyžaduje složitější přípravu, aby výpovědní hodnota vyšetření byla maximální. S touto přípravou budete podrobně seznámeni při objednání se k vyšetření. Příprava spočívá ve vypití vyprazdňovacího projímavého roztoku, který očistí tlusté střevo od stolice a umožní tak dobrou přehlednost sliznice při vyšetření. Pokud se vyšetřuje jen dolní část tlustého střeva, postačuje příprava očistnými klyzmaty.

Výkon je možno provést bez jakékoliv premedikace. Spíše ale doporučujeme aplikaci mírně zklidňující injekce, která zmírní nepříjemné vjemy během vyšetření.

Přístroj je pak zaveden konečníkem postupně celým tlustým střevem až na jeho konec, v některých případech až do koncové části střeva tenkého. Při vyšetření je možno odebrat vzorky podezřelých útvarů k následnému histologickému vyšetření. Takové útvary je rovněž možné celé odstranit v průběhu výkonu. Jak odběr vzorků, tak odstranění celých útvarů je nebolestivé.

Trvání výkonu je velmi variabilní, průměrně cca 20-25 minut.


Jak se správně připravit k vyšetření tlustého střeva?

Podrobné pokyny si můžete přečíst ZDE


Co je biopsie?

Pojem biopsie označuje odběr vzorku tkáně na histologické vyšetření. Odběr se provádí v průběhu endoskopického vyšetření speciálními klíšťkami, které vzorek bezbolestně odeberou. Histologické vyšetření (vyšetření tkáňového vzorku pod mikroskopem) umožňuje učinit důležité závěry a u některých onemocnění je nezbytnou podmínkou pro stanovení správné diagnózy.