Komfort při vyšetření

Analgosedace rajským plynem

Ke zklidnění před výkonem a utlumení nepříjemných vjemů při vyšetření nabízíme analgosedaci rajským plynem (Entonox). Jedná se o inhalační analgetikum (směs 50% kyslíku a 50% oxidu dusného). Tato směs má rychlý nástup účinku (při vdechování nástup do 3 minut), není třeba aplikovat injekce nitrožilně a již za 30 minut po výkonu je možné řídit motorové vozidlo a vykonávat činnosti náročné na soustředění (dochází k rychlému vydýchání plynu).

Takovouto analgosedaci je možno použít jak při vyšetření žaludku, tak při vyšetření tlustého střeva.

Ceny jsou uvedeny v ceníku.


Vyšetření tlustého střeva pomocí CO2  (kysličníku uhličitého)

Při vyšetření tlustého střeva používáme jako standardní metodu k rozvinutí tlustého střeva nafukování vzduchem nebo aplikací vody do střeva. Jako komfortní alternativu nabízíme možnost nafouknutí tlustého střeva oxidem uhličitým. U citlivějších jedinců tak dochází ke zmírnění nepříjemných vjemů z nadmutí střeva a také dochází k rychlejší úpravě stavu a úlevě po konci vyšetření. Kysličník uhličitý se totiž vydýchá z velké části plícemi a střevo se tedy rychleji plynu zbaví. Jedná se o nadstandardní metodu. 

Ceny jsou v ceníku.