Vyšetření pigmentových znamének

Provádíme preventivní vyšetření pigmentových znamének ručním i digitálním dermatoskopem

    - toto vyšetření zahrnuje podrobné vyšetření pokožky celého těla lékařem pomocí ručního dermatoskopu, v případě potřeby i nasnímání problematických lézí digitálním dermatoskopem, zhodnocení nálezu a případně doporučení způsobu odstranění jednotlivých projevů, pokud je to nutné ze zdravotní indikace nebo pokud si to pacient přeje

   -  v případě nasnímání obrazu digitálním dermatoskopem je možné detailnější posouzení struktury daného projevu a především pak jeho sledování v čase (případná změna může být důležitým ukazatelem nepříznivého vývoje a umožní včasné odstranění takového útvaru)

  - preventivní vyšetření je hrazeno pacientem - aktuální cena viz ceník. Zdravotní pojišťovny následně hradí svým pojištěncům toto vyšetření v různém rozsahu (aktuální situaci je třeba si zjistit u své zdravotní pojišťovny, pouze pojišťovna OZP (207) hradí za své klienty toto vyšetření přímo poskytovateli - pacient tedy v ordinaci neplatí nic.


Dlouhodobě sledujeme (dispenzarizujeme) pacienty po odstranění zhoubných kožních nádorů (bazaliomy, spinaliomy, melanomy)

Tato péče je poskytována v rámci zdravotního pojištění.